Viktig å vite

Før du skal ut og reise kan det være mye du lurer på. Her har vi derfor samlet det meste av det som er verdt å vite, både før og etter din reise. Informasjonen er inndelt i kategorier som du finner i menyen nedenfor.

Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål her, kan du gjerne kontakte oss på info@vitalreiser.no eller på tlf. 56 57 47 50

Retningslinjer for personopplysninger

Dine personopplysninger

Vitalreiser («Vitalreiser») vet hvor viktig det er med integritet for våre kunder og besøkende på nettsidene våre, og målet vårt med disse retningslinjene er å gi deg en tydelig og gjennomsiktig beskrivelse av hvordan vi samler inn, bruker, viser, overfører og lagrer opplysningene dine, slik at du føler deg sikker på at personopplysningene dine er i trygge hender. Vitalreiser håndterer alle personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og EUs kommende personvernforordning (GDPR).

Ansvarlig for personopplysninger
Vitalreiser har ansvaret for personopplysninger der disse behandles på dette nettstedet.

Kontaktopplysninger
Du kan kontakte oss på info@ktmp.se eller via et vanlig brev som sendes til Vitalreiser, Postboks 32, 5201 Os.

Innsamling av personopplysninger

Hva er en personopplysning?
Personopplysninger er alle former for informasjon som direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk, levende person. Dette gjelder for eksempel navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Dette gjelder også bookingnumre og krypterte opplysninger, samt ulike elektroniske identiteter som IP-nummer, dersom de kan knyttes til fysiske personer.

Hvordan vi samler inn personopplysninger, og hvilke opplysninger vi samler inn
Vitalreiser samler inn personopplysninger på flere måter, men først og fremst direkte fra brukeren.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med booking og reise
Når du bestiller en reise på vitalreiser.no eller fra en agent eller et byrå, samler vi inn personopplysninger om deg for å kunne fullføre bestillingen. Dette er opplysninger som navn, fødselsnummer, alder og kjønn for alle reisende i bestillingen, samt adressen og kontaktopplysningene til hovedreisende. I forbindelse med bestilling samler vi også inn betalingsopplysninger for hovedreisende.

Når du bestiller en reise med oss, samler vi også inn opplysninger om reisen. Dette er, i tillegg til opplysningene ovenfor, bookingnummer, reisemål, reiselengde og hvilke andre tjenester du velger å benytte deg av på reisen.

Opplysninger som samles inn ved personlig kontakt
Vi samler inn personopplysninger fra deg når du kontakter oss via kundeservice, på e-post, telefon, eller på andre måter. Først og fremst samler vi inn de personopplysningene som kreves for å kunne besvare spørsmålene dine eller håndtere henvendelsen din. Dette er opplysninger som navn og bookingnummer. Avhengig av hvordan du velger å kontakte oss, kan vi også samle inn kontaktopplysninger som e-postadresse og telefonnummer.

Ved personlig kontakt samler vi også inn andre personopplysninger som du selv velger å oppgi. Dette kan være opplysninger om allergier eller helsetilstand, eller andre opplysninger om deg eller andre personer med på reisen eller i bestillingen.

Opplysninger som samles inn når du abonnerer på vårt nyhetsbrev
Hvis du velger å abonnere på Vitalreisers nyhetsbrev, samler vi inn navn og e-postadresse for å kunne sende nyhetsbrevet. Hvis du velger å oppgi det, samler vi også inn opplysninger om fødselsår og postnummer

Opplysninger som samles inn ved bruk av våre digitale tjenester
Når du bruker noen av nettstedene våre, eller andre av våre digitale tjenester, samler vi inn opplysninger om bruken din av tjenesten. Noen av disse opplysningene kan være personopplysninger, f.eks. IP-nummer. Vi samler også inn opplysninger om hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søk du foretar og hvilke reiseprodukter du er interessert i.

Opplysninger som samles inn fra andre enn deg
Ved booking og kontakt med oss i ulike sammenhenger hender det at en person oppgir personopplysningene om én eller flere andre personer til et reisebyrå. Vi forutsetter at den som legger inn opplysningene har samtykke fra samtlige medreisende til å oppgi slik informasjon. Hvis det ikke er du selv, men noen andre, som har opprettet en bestilling som omfatter deg, innhenter vi personopplysningene dine fra den personen. Det samme gjelder hvis noen andre har kontaktet oss på vegne av deg.

Håndtering og lagring av personopplysninger
Vitalreisers rettslige grunnlag for å behandle personopplysningene dine

Vitalreiser behandler personopplysningene dine på lovlig vis. Personopplysninger kan behandles for å fullføre reiseavtalen etter samtykke, eller med den begrunnelse at opplysningen er nødvendig for å oppfylle andre rettslige forpliktelser. Det innebærer at selv om du tilbakekaller samtykket ditt og begrunnelsen som samtykket bygger på opphører, kan vi fortsatt lagre personopplysningene dine til andre formål. Vi behandler først og fremst opplysningene dine for å oppfylle vår del av en avtale du er del i, for eksempel reisevilkårene

Administrasjon av reise
For å kunne levere reisetjenestene du bestiller av oss, bruker vi personopplysningene dine til ulike formål. Opplysningene brukes for å opprette billetter og reisedokumenter, for å bestille hotellopphold, og for betaling av de tjenestene du har bestilt. Hvis du har bestilt tilleggstjenester, f.eks. leiebil, tax-free, reiseforsikring, dagsutflukter, måltider, assistanse for bevegelseshemmede eller lignende, brukes opplysningene på tilsvarende måte for å levere disse tjenestene.

Administrasjon av reisen din inkluderer også bruk av opplysningene dine til bokføring, avregning og revisjon.

Kundeservice
Vi bruker personopplysningene dine for å kunne yte deg service når du kontakter oss med spørsmål, synspunkter eller reklamasjoner. Vi bruker navnet og bestillingsnummeret ditt til å identifisere deg og reisen din. Vi bruker kontaktopplysningene dine, som e-postadresse og telefonnummer, til å kunne kontakte deg i forbindelse med spørsmål og henvendelser.

Utsendelse av informasjon
Før, under og etter reisen sender vi deg viktig informasjon via sms, e-post eller brev.

Når du har bestilt en reise med oss, bruker vi personopplysningene dine til å sende bestillingsbekreftelse, viktig informasjon om reisen, betalingspåminnelser og informasjon om relevante tilbud for reisen.
Når du er hjemme etter reisen, sender vi deg vårt spørreskjema, der vi ber deg om å svare på spørsmål om reisen, slik at vi kan tilby enda bedre tjenester i fremtiden.

Markedsføring og persontilpassing
Kundeopplysninger kan brukes av Vitalreiser i markedsføringssammenheng, i forbindelse med spesifikke reiser for å kontakte deg via brev, e-post og sms. Dette gjelder Thomas Cook Airlines Scandinavia og Inflight Service Europe AB, som håndterer tax-free-salg for følgende flyselskaper: Jettime, Primera Air, SAS Charter, Malmö Aviation, Norwegian og Novair.

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, bruker vi personopplysningene dine til å sende deg nyhetsbrevet, og til å tilpasse innholdet i nyhetsbrevet til deg. Slike opplysninger omfatter e-postadresse og informasjon om reisehistorikk, bruksmønster og preferanser. Gjennom å bruke disse opplysningene kan vi gi deg de tilbudene som vi tror du har størst interesse for og nytte av.

Vi benytter også persontilpasning i kommunikasjon via sosiale medier og nettannonsering på andre nettsteder enn vitalreiser.no.
Vi bruker informasjonskapsler for analyse av brukermønster og persontilpasning. Du kan lese våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Utvikling av tjenester og service

Vi bruker opplysningene vi samler inn om kundene våre til å utvikle og forbedre produktene og tjenestene våre. Dette gjelder til dels våre digitale tjenester, hvor vi analyserer brukeradferd for å utvikle måten vi presenterer informasjon, tilbud og funksjoner på. Det gjelder også for utvikling av produkter etter kundens ønsker og adferd, og til blant annet å rette opp sikkerhetsbrudd og styrke sikkerheten.

I hovedsak bruker vi anonyme eller anonymiserte opplysninger på aggregert nivå til denne typen analyser. Det kan likevel forekomme at vi også bruker personopplysninger vi har samlet inn, hvis de er relevante.

Lagringstider
Vi lagrer og behandler personopplysningene dine for å oppfylle lovpålagte krav og bestemmelser, for eksempel knyttet til sikkerhet og regnskap.

Vitalreiser følger god skikk i reisebransjen. Vi lagrer personopplysningene dine så lenge som det kreves for formålet med behandlingen.

Vi lagrer alle personopplysninger vi samler inn i kundedatabasen vår. I kundedatabasen lagres personopplysninger og reisehistorikk i tre (3) år, om du ikke har samtykket til at vi lagrer opplysningene dine lengre.
Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, lagres personopplysningene dine så lenge som du velger å fortsette å motta nyhetsbrevet.
Samme personopplysninger kan lagres på flere ulike steder til ulike formål. Det kan hende at uriktige opplysninger fjernet fra ett system, fordi de ikke lenger kreves, fortsatt finnes i et annet system der de lagres etter samtykke eller til et annet formål enn der personopplysningene fortsatt trengs.

Vitalreisers tekniske og organisatoriske tiltak for sikker behandling av personopplysninger

Vi beslutter fortløpende å gjennomføre tiltak for å oppfylle prinsippene om «innebygd databeskyttelse og databeskyttelse som standard». Vi vurderer fortløpende risiko forbundet med håndtering av personopplysninger, og iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å redusere slik risiko.

Vi gir personalet vårt fortløpende utdanning om databeskyttelse. Hvis du har direkte spørsmål om hvordan vi jobber med tanke på personopplysningsloven eller den kommende personvernforordningen (GDPR), ta gjerne kontakt med oss på info@ktmp.se.

 

Utlevering av personopplysninger

Avtalepartnere og IT-leverandører
Vi bruker flere ulike IT-tjenester og IT-systemer i virksomheten. I noen av disse lagres og håndteres det personopplysninger. Vi bestreber oss på å beskytte integriteten og ivareta sikkerheten til opplysningene dine ved slik håndtering. Visse systemer er installert lokalt hos oss, og i slike tilfeller har bare personalet vårt tilgang til opplysningene. I slike tilfeller overføres ingen ting til noen tredjepart. Enkelte systemer kan være skyløsninger eller installasjoner hos en leverandør, noe som innebærer at vi overfører personopplysninger til leverandøren. I slike tilfeller har leverandøren tilgang til personopplysninger, og håndterer opplysningene på oppdrag for oss, i tråd med våre instruksjoner.

Interne IT-systemer
Internt håndterer vi personopplysninger i kundedatabasen, i booking- og salgssystemer. Slike systemer finnes for å kunne levere tjenestene du har bestilt fra oss, og for å kunne håndtere spørsmål og yte kundeservice i forbindelse med levering av slike tjenester. I disse systemene vil samtlige personopplysninger vi samler inn kunne håndteres.

Webanalyseselskap
Vi bruker eksterne leverandører til persontilpasning og analyse av brukeradferd på nettstedene våre, og til brukertilbakemeldinger. Slike selskaper håndterer personopplysninger på oppdrag fra oss. Opplysningene det dreier seg om er først og fremst alle opplysninger som hentes inn ved bruk av informasjonskapsler, og de håndteres anonymt og på aggregert nivå.

Betalingsløsninger
Vi benytter oss av eksterne leverandører for å håndtere betalinger. Disse leverandørene får tilgang til personopplysninger i form av navn og betalingsinformasjon. Slik håndtering er nødvendig for at vi skal kunne levere de tjenestene du bestiller fra oss.

Kommunikasjonstjenester
Vi benytter oss av eksterne leverandører for å levere informasjon via sms før og under reiser. Disse leverandørene får tilgang til personopplysninger i form av telefonnummer.

Tilbydere av reiserelaterte tjenester
For å kunne levere noen av de tjenestene du bestiller av oss, benytter vi oss av underleverandører og avtalepartnere. Ofte kreves det at vi utleverer personopplysninger til disse, for at de skal kunne tilby tjenestene.

 

Reisebyråer og digitale samarbeidspartnere
Når du bestiller en reise med Vitalreiser via et reisebyrå eller et nettsted (digitale partnere) som vi samarbeider med om markedsføring av reisene våre, kan det hende at du selv oppgir personopplysninger til reisebyrået eller nettstedet. Det er de respektive aktørene som har ansvar for og håndterer disse personopplysningene, i tråd med deres retningslinjer om personopplysninger.

Når en bestilling er gjennomført gjennom et reisebyrå eller en digital partner, sender vi visse personopplysninger til den aktuelle aktøren for å bekrefte at bestillingen er i orden. For digitale partnere handler dette om anonymiserte opplysninger og bestillingsnummer. Aktørene kan ikke identifisere den reisende direkte ved hjelp av disse opplysningene.
Når du bestiller gjennom et reisebyrå, leverer du selv personopplysningene til reisebyrået og samtykker til at reisebyrået behandler disse internt. Reisebyrået kan derfor identifisere deg for eksempel ved bruk av bookingnummeret ditt. Vi har ikke noe ansvar for håndtering av personopplysninger som du selv har gitt direkte til et reisebyrå.

Hotell
Vi benytter oss av hoteller på våre reisemål, både for lengre perioder og for individuelle bookinger på kundens forespørsel. Hotellene får tilgang til de personopplysningene som kreves for å kunne gjennomføre bestillingen. Dette gjelder opplysninger som navn, alder og kjønn for alle reisende i bestillingen

Flyselskaper
Flyselskapene får tilgang til personopplysningene til personer som skal reise med de aktuelle flyselskapene. Dette er opplysninger som navn, alder og kjønn for alle reisende i bestillingen. Overføring av passasjeropplysninger gjøres enten direkte til flyselskapet eller deres ombud.

Handling-agenter
Avhengig av hvilket flyselskap som brukes og hvilken flyplass reisen går fra, brukes ulike handling-agenter til å utføre reiserelaterte tjenester på flyplassen. Dette kan for eksempel være innsjekking, bagasjehåndtering og øvrig assistanse. I forbindelse med utføring av slike tjenester kan handling-agenten få tilgang til visse personopplysninger som kreves for å kunne utføre tjenestene.

Tax-free
Når du reiser med oss kan du forhåndsbestille tax-free-varer via det aktuelle flyselskapets samarbeidspartner for levering av tax-free-varer, avhengig av hvilket flyselskap som brukes på reisen. Leverandører av tax-free-varer får tilgang til de personopplysningene som kreves for å kunne håndtere bestillingen. Du kan lese leverandørenes retningslinjer om personopplysninger på hjemmesiden til den aktuelle leverandøren.

Annet
Hvis du bestiller andre reiserelaterte tjenester via oss, f.eks. dagsutflukter eller aktiviteter, kan de personopplysningene som kreves for å levere den bestilte tjenesten utleveres til den som tilbyr tjenesten. Dette gjelder opplysninger som navn,  alder og kjønn for alle reisende i bestillingen, samt adressen og kontaktopplysningene til hovedreisende.

Dine rettigheter

Nødvendig håndtering av personopplysninger og håndtering etter samtykke
Behandling av personopplysninger som er nødvendig for å kunne oppfylle avtaleforpliktelsene våre overfor deg, eller for etterlevelse av lovpålagte krav, er tillatt uten samtykke. For at vi skal kunne innhente og håndtere personopplysningene dine til andre formål, kreves det imidlertid at du samtykker til slik behandling. Du gir implisitt samtykke til håndtering av personopplysningene dine når du bruker tjenestene våre på vitalreiser.no, ved kontakt med våre reiserådgivere, et ombud eller et reisebyrå.

Tilbakekallelse av samtykke
Du kan når som helst velge å tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte oss via kontaktopplysningene ovenfor. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke, vil vi slette de personopplysningene og avslutte behandlingen som omfattes av samtykke.

Personopplysninger kan behandles uten samtykke, hvis opplysningene er nødvendige, eller på grunnlag av andre regler. Det innebærer at selv om du tilbakekaller samtykket ditt og begrunnelsen som samtykket bygger på opphører, kan vi fortsatt lagre personopplysningene dine til andre formål.

Krav om informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg
Hvis du ønsker informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, kan du skriftlig be om dette på adressen ovenfor. Et registerutdrag utleveres på forespørsel og er gratis én gang per år. Hvordan går jeg frem for å be om et registerutdrag?

Du skriver til oss og ber om et registerutdrag fra Vitalreiser. OBS! Forespørselen må sendes inn skriftlig, siden den skal inneholde underskrift. Det er altså ikke mulig å be om dette per e-post. Brevet merkes «Personopplysningsutdrag – til Vitalreisers personvernombud».

Reglene om innsynsrett finner du i personopplysningsloven 18 §.

Du kan skrive slik:
Personopplysningsutdrag – til Vitalreisers personvernombud

Jeg ber om informasjon i henhold til 18 § i personopplysningsloven.

…………………………………………………………………
(Sted og dato)
………………………………………………………………..
(Underskrift)
……………………………………………………………….
(Navn med blokkbokstaver, personnummer og adresse.)

(e-postadresse/telefonnummer)
…………………………………………………………………….

Rett til kontroll over dine personopplysninger
Du har rett til å kreve at opplysningene om deg slettes, utfylles eller rettes. Du har også rett til å kreve at behandling av personopplysningene dine begrenses til visse formål og for eksempel ikke brukes til direkte reklame eller profilering.

Informasjonskapsler
På vitalreiser.no bruker vi informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, for å samle inn informasjon til markedsføring, og for å kunne utvikle nettstedene. Informasjonen lagres anonymt. I enkelte tilfeller kan visse personopplysninger håndteres av informasjonskapsler på vitalreiser.no. For slik håndtering gjelder i tillegg til retningslinjene våre om personopplysninger også våre retningslinjer om informasjonskapsler.

Hvis du ønsker å klage

Den som mener at et selskap bryter personopplysningsloven eller annen lov om personlig integritet, kan henvende seg til Datatilsynet. Les mer på Datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.no.

Meny
Lukk

PakkereiserPakkereiser

Fellesskapet i sydligere strøk, med aktiviteter som morgentrim, turer, dans og utflukter.

FlyKun fly

Om du kun ønsker å bestille flybillett så er det mulig.

Lukk

Velg alder på barn

Antall barn 2 – 17 år. Eventuell rabatt gis på grunnlag av antall voksne. Maks 6 personer pr. bestilling. Spebarn under 2 år bestilles i en senere del av bestillingen.

Lukk

Velg antall rom

Hvis du ønsker flere rom må du gjøre flere separate bestillinger.

Min reise

Her kan du logge deg inn for å se alle opplysningene om din bestilling. Du kan også betale reisen, bestille tillegg og skrive ut din billett. Du kan også avbestille din reise her. Ditt passord og bestillingsnummer finner du på din bestillingsbekreftelse.